ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ

Съвременни отвъдни реални и метафорични прозрения на Ярослав ХАШЕК

(1883 -1923)

Ярост се ражда в хазартни игри –

люшка те буря във мътни води…

Тука не казват: „Ех, спри се, поспри!…”

Всеки те дебне – да победи…

 

Хитро ли мамят?!… Но ти си доволен.

Ангели шепнат: „Ти не си болен…

Шашват се само глупаците… Ти

ще им отвориш най-адски врати.

 

…Ето – глупаците неми излизат.

Който е Хитър, излиза със… виза.

С нея ли?! Всичко навреме доставя –

утре купува… хазартните брави.

 

1993, 2016-04-30