ТРУДЪТ НА БОГА

421 години от рождението на Рене ДЕКАРТ

 

Реших, че със своето мислене мога

надеждно и вярно да шепна на Бога!

 

Единствено Бог все се вслушва във мене

и никога няма пред мене да стене…

 

…Дочувам, че всеки от Бог се страхува:

емблемно се плаши –  и все не общува…

 

Какво, че е Бог ли?! …Той може на всеки

разбрано да прави най-нужни Пътеки…

 

Трудът му е равен за честните хора –

за всички нечестни посочва затвора…

 

1996, 2017