ТРЕТИ МАРТ

137 години от Освобождението на България

Трепетлика люлее пак стройна снага –

Ехото песенно Празник разнася…

Трайната Песен не носи тъга –

Изгревът в нея със Радост проблясва!

 

…Мислите тъжни във Спомен отиват –

а Ангелски Поглед със СБЪНЦЕ пораства!

 

…Радостни Братя размахват пак гриви:

Тя – СВОБОДАТА – е Изгревът ясен!

 

1978, 2015