ТВОЯТА ПОТРЕБНОСТ

Известен ли си,

могат да те копнат преждевременно,

а после да те забравят завинаги…

Това ще бъдат врагове семейни

или задавени в душите си

безразлични пингвини…

 

…А как да се спасиш ли?!

Може. Но не бива

да използваш хората край себе си все за роби.

Не тръгвай сам сред хора – животни все диви,

не тръгвай и със хора, все кротнали в тъмни доби…

 

 

И може би ще бъде по-добре да тръгнеш сам

по пътища, избрани от самия тебе?!

Тогава никой няма да посмее да те хвърли в срам

заради твоята потребност

да живееш нежно-хлебен!

 

1978, 2005, 2016