ТВОЕТО ДОВЕРИЕ

95 години от рождението на Александър МЕЖИРОВ

(26 септември 1923 – 22 май 2009)

 

„Аз по-далече и по-далече отивам…“

Александър МЕЖИРОВ

 

 

Мъж ли си истински, можеш уверено

ехо да чуеш на Твое Доверие…

 

Жадна, Душата ти ще те усети

и ще те води към нужни привети…

 

Радост е твоя, когато умееш

Обич да чувстваш от чисти алеи…

 

…Всичко в Живота е много прекрасно,

АНГЕЛСКИ светиш ли с Изгреви Ясни!

 

2018