СЪДБОВНИЯТ ПОЛЪХ НА РАЯ

Посвещавам на моя състудент и приятел –

проф. дфн Димитър КЕНАНОВ

Духът ти се носи със свиши познания –

и може Духовните Чувства да храни!

 

Мисловните Чувства летят и достигат

мойсееви мисли със божи авлиги!

 

…Търпение имаш  пред грешните хора,

но нямаш пред тях нито грях, ни умора.

И виждаш в очите им смислена вяра,

която и изгреви ще им докара…

 

…Кенейско-номаден живот е когато

авлиги тъгуват над братското блато…

Номадите вредом пътуват – и знаят:

вечнее Съдбовният Полъх на Рая!!!

 

13 май 2017