СЪДБАТА

374 години от рождението на Исак Нютон

(4 януари 1643 –  31 март 1727)

(Отвъдни научни прозрения на Исак НЮТОН)

 

И

сакото си сваляш…

Ще си лягаш ли вече за сън?!

 

Но навън още е светло…

 

Южен вятър полъхва.

И не иска край себе си пън…

Той желае най-плодно дърво,

скоро дало си клетва…

 

…От какво се страхуваш?!

Нали и ти си имаш клетва в главата?!

 

…ГОСПОД всичко дочува –

Той насочва на Човека СЪДБАТА!

 

1993, 2003, 2017