СЪВЕТ ОТ ВЕЧНОТО ВРЕМЕ

330 години от рождението на Александър ПОУП

(известен повече като Александър ПОУП)английски поет и писател: и най-великия английски поет на XVIII век, и най-великия английски сатирик.

(21 май 168830 май 1744)

Помагай на Таланта!

Не го прави на „кранта“…

Умей да му даряваш

Пръв      

и ОБИЧ с КРАСОТА:

не го изпращай във пръста!

 

Алибито му ти разкривай

не сред хората – животни-диви…

 

Ех, хората: животни-диви

кокорят се със егото си мълчаливо:

сакато се кокорят,

но беснеят

дързостно край цъфнали алеи…

 

…Пазете все ТАЛАНТА –

Той е ИЗГРЕВ!

И все ДУХЪТ ни близва!

 

Юли 2018