СТУДЕНТИТЕ И ПРОФЕСОРКАТА

(Отвъдни прозрения на една доцентка)

 

Какво ли постигна с професорска вана?!

Пак днес се търкаляш сама под юргана…

 

А мислиш си: „Днес съм за всичко аз веща!

Ех, други търкалят мъжете горещи…“

 

Мадонно се перчиш край учени пищни.

Рояк недоучени грабиш с охота…

Говориш си сънно… Премяташ излишни…

А слонски ли още си мяташ „хомота“?!

 

…Мисловно си смешна. И със охота

удавяш очи на студенти смирени.

Дори без наука „професорка“ кротна

Студентите…

Те ли?!

От тебе все стенат…

 

2011, 2018