Стихотворение в поетичната антология „Ще дойдеш ти“

Книгата е посветена на 140-годишнината от рождението на Пейо Яворов