СПОЛУКА С НАРОДНИ ПЕСНИ

(Отвъдни прозрения на поета Петко СЛАВЕЙКОВ)

 

Пет народни песни

аз запявам лесно!

Колко още мога –

знае само Бога!

 

…Славно аз ги пиша –

ехото въздиша…

 

Йодни пари скитат –

мислено ме питат:

„Кой ли те научи

в Песни да сполучиш?!“

 

17.11.2018