СНЕЖИНКИТЕ или СЕМЕЙНИЯТ ГЛАС

Снежинките умеят да се смеят,

да тичат

и да литват,

и да пеят…

 

На Облака със дъжд те могат вече

да казват:

 

„Ти си най-сърдечен!

Със своята си Обич ни даряваш

с Небесното ни вече Снежно Здраве!

А Милосърдна Възраст ни дарява

най-снежната и най-красива Слава!…“

 

„… Когато литваме и пеем, ние можем

в Душите си да носим МИСЛИ  БОЖИИ

и да затоплим Влюбени Души…

 

Сред нас не може ВЛЮБЕН да греши…“

 

„…Да, Влюбен Глас със нашите въздишки

най-гъделните мисли ще изпише:

„От всеки влюбен гъдел може всеки

да си открие Детските Пътеки!“

 

„…СНЕЖИНКИ сме!

Повярвате ли в нас,

дочувате семейния си глас!“

 

31 декември 2016