СМОКИНЯТА или ЛЮБЕНЕ

Смокинята зад блока днес се чуди:

Кои са тези, дето ме посяха?

Луди ли

изследваха Душата ми любовна

и ме изпратиха във самота бездворна?

 

Надеждите ми пак са в мене. Мога

във звездно време да говоря с Бога!

 

Ядосана ли? Никога не мога

любовно да се сърдя – и с тревога

трудът си таен да превръщам в нищо.

 

Аз не приемам къщното огнище.

СМОКИНЯ съм!

И мога да се любя

от погледи, по мене все погубени…”

 

2015