СЛЪНЧЕВИ РАЗМИСЛИ

170 години от рождението на Иля Илич МЕЧНИКОВ

(15 май 1845 – 15 юли 1916)

Мечтателно и дъгоцветно сияят

небесно разцъфнали клони!

И знаят какво получават от Рая,

какво на земята свещена се рони…

 

…Обичаш ли всички край тебе, тогава,

ваятелно всички край теб се раздават!

И никой не мисли за завист и злоба,

ласкатели няма да дебнат до гроба ти…

 

…Я виж се какъв си усмихнат и весел –

и най-дъгоцветия рониш със песен!

 

Ласкатели вече не дебнат край тебе –

и ти си мисловно-небесен и хлебен!

 

…Чаровният дъх на уханно сияние

със Слънчеви Размисли всеки ще храни!!!

 

1995, 2015