СЛЪНЧЕВАТА ОБИЧ

155 години от рождението на Алеко КОНСТАНТИНОВ

(13 януари 1863 – 11 май 1897)

Конкуренти край мене – колкото искаш:

страстни злобари със завист злокобна…

Ангели все ме подтикват към рискове…

 

Нощно време мога да пробвам

тихо прикрити мисли във мене,

но без да стена…

 

…Новото само това да е, вече –

Аз съм спокоен  и много сърдечен!

 

Леко се вдигам – и с Птици политам!

Слънчева Обич навред ще опитам!

 

2018