СЛЪНЦЕТО ВЕЧНО

„Винаги бъди малко по-учтив,

отколкото е необходимо“

Джеймс Матю БАРИ

 

Барометърът може би иска

да рискува Въздушното Време?!

И изследва Мечтите на Риска –

и желае от Слънцето семе да вземе…

 

Майка

и

Татко

е СЛЪНЦЕТО ВЕЧНО!

Южно все си въздиша –

и въздиша сърдечно!

Доброволно желае на хора сърдечни

жизнерадост да носи, та и Те да са вечни!

 

9 май 2017