СЛОВОТО МОЕ

137 години от рождението на Пейо ЯВОРОВ

(1 януари 1878 – 29 октомври 1914)

 

(Отвъдно страдание и утеха на П. К. ЯВОРОВ)

 

Песен Душата си има –

песен, по-вечна от Обич Сияйна!

Кръстно я милвам през зимата

ясно я следвам през земните рани…

 

Ясно е и във очите ми мили –

външно сияя, а вътрешно стена…

Още си имам в Душата бодили –

росни са все, но с роса наскърбена…

 

Ох – от Очите ми сълзи се ронят –

Въздух Словесен запява със стонове!

 

1978, 2014-01-01; 2015