РОБ И ВЛАСТНИК В ЕДНО ЦЯЛО

115 години от рождението на Роберт ДЕСНОС

(1900 – 1945)

(Отвъдни прозрения на Роберт ДЕСНОС)

 

Роб ли си цял живот или си властник?!
Обич раздаваш ли – ябълки кастриш ли?!

 

Бойна душа си – и все си доволен:

егото твое докрай да измолват…

 

Ръбеста завист ли тебе все дебни?!

Дарби ли имаш, че тъй си потребен?!

 

Егото твое е нужно на всеки –

слънце ти носи и лесни пътеки…

 

…Небосводен си роб –

но и верен си властник –

обичта ти по сметка друга обич ли кастри?!

 

…Съдържателно верен на свои доверия –

в себе си робската власт ще намериш.

 

1990, 2015