РАЗМИСЪЛ

Врагът е този, който не умее

със тебе да живее…

 

Приятелят ти с Изгревно Сияние

лекува и душевни рани…

 

ДОБРОТО винаги ще победи,

щом ближните спасяваш от беди!

 

1982, 1993, 2007