РАДОСТ ПЧЕЛИНОВА

115 години от рождението на Жак ПРЕВЕР

(1900 – 1977)

(Отвъдни прозрения на Жак ПРЕВЕР)

 

Жилото пчелно ли?! Пак е уверено –

ангелски мед ще намери!

Който не вярва, нека опита

Пре-пре-охранена медена пита!

 

…Раят познава и питата медена –

его не властва във Рая всевечен…

Вечният труд на Пчелите не стене –

ехо изпраща със звънка сърдечност!

 

…Радост пчелинова с труд се постига –

не със заплахи и робски вериги…

 

1989, 2015