РАДОСТНО УСЕЩАНЕ

На доц. д-р Марин ГЕОРГИЕВ, дм

 

Мартеници всички носят

и Надежди във въпроси…

 

…Географски сме различни –

радваме се, щом обичаме!

Горди гледаме МЕЧТИТЕ

и се радваме на Дните,

ехо мъдро щом усетим

в лекарските кабинети!

4 юни 2019