ПШЕНИЦА ДО ЛЕТИЩЕ

Пшеницата – още зелена –

отлита със усет антенен…

Край нея – от бял самолет –

излита пилот със Душа на Поет!

 

Пилотът с Поета в едно са се слели

и стигат звезди, от летеж онемели…

 

…Звездите със поривни чувства познават

на Земни Съдби дълголетната слава.

 

Но Славата вечна им казва: „Пшеница

узрява когато е с Дъх на Дечица!”

 

1982, 2015