ПТИЧКИТЕ

(Отвъдна народна песен

на шведския поет Арвид Аугуст АФЗЕЛИОС)

 

Аз всичко помня – всичко, всичко:

фантазно литват много птички…

 

Земята тях ги храни – с Нея

елейно дишат орхидеи,

любовно стигат до Небето

и унесно сред него светят!

 

…От много Птички песни учим –

съзнателно да се изучим!

 

1985, 2018