ПТИЦИТЕ

(Отвъдни прозрения на Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО))

 

Посвещавам на всички духовни българи

и хора по целия земен свят, извисени

както Птиците с божествени чувства и мисли!

 

Бях ли самотен, когато съм сам –

ехо от Птици откривах ли в себе си?!

Има ги в мене – ех, има ги – знам:

нежно са литнали, но пак са хлебни…

 

…Сънен ли бях или рано събуден –

ангелски пееха ТЕ и ме чудеха!

 

…Днешното време, дали литва утрешно –

умно ли чува на Птиците мислите?!

…На Небесата съм земно послушен –

ОБИЧ изпращам със изгрeвни истини!

 

1994, юли – декември 2014