ПТИЦИТЕ И АЛЧНИТЕ ХОРА

195 години от рождението на Георг ВЕРТ

(17 февруари 1822 30 юли 1856)

Немски писател, поет и журналист

Весели Птици – весели, весели!…

Никога няма да се обесят…

 

Ето ги – пеят! А после – политат!

Радват ни много!

И ние се питаме:

 

„Толкова мудни ли сме се родили

хората земни?!…

 А имаме сили

да си завиждаме, да се обиждаме

и цели месеци да не се виждаме?!…

 

…Гледайте – всички сме с Мисли Крилати –

а все си мислим

да станем богати.

 

Стига сме гледали толкова строго,

та да не радваме дори и Бога!“

 

2017