ПРОШЕПНАТО ОТ МОРЕТО И ОТ ХРИСТО ФОТЕВ

82 години от рождението на Кръстьо СТАНИШЕВ

(Роден: 12 май 1933 г.; Бургас, България)

 

Стихотворение, посветено

на световния поет и преводач

Кръстьо СТАНИШЕВ

 

1.

На Кръстьо СТАНИШЕВ

Велик е Господ и достоен –

за слава е велик,

достоен е Любов да рони

от слънчевия Си език!

 

Невидим е, но Той ни грее

отвънка и отвътре.

Не може Той да се разсее

и нито да се тътри.

 

Със кътници ще ни дари

и с плодове в градина,

когато мъдрите зори

към пладне облачно заминат.

 

И знае Господ как да храни

телесни и душевни рани!

2.

 

Не съм от нищо уморен. И мога

доброто пролетно море да подаря на всеки!

Разбирам на Морето ядовете и възторга,

авгиевите му обори и ангелските му пътеки…

 

Гоген, Бетовен, Достоевски и Толстой,

Айнщайн и българинът Атанасов Джон

не ме отбягват – имат ме за свой

общителен природоморски гид…

Покой

ваятелнодуховен чувстват с мен.

 

И вдъхновен –

в отвъдния ми вечен мой сезон –

аз ги гощавам с паламуд, от Изгрева умит!

3.

 

Хриле си има Природата –

и криле си има:

Очи си има отворени

и за движения неуловими.

Свръхестественост има в Природата –

И съзнание има:

Елейна Любов я люлее –

от безкрайния космос Мъдрост си взима.

 

4.

Мимолетно човек на Земята живее,

а Природата знае какво е Безсмъртие.

Робства над себе си и греховее,

и греховее човекът свръхкъртово…

 

…Я виж Природата как хубавее,

вярва във себе си – и хубавее!

Алени кончета слизат от Изгрева –

литват над ниви и литват над извори!

 

…Дом е Природата – олтарно-светъл –

ощастливява и бедстващи клетници!

 

5.

 

С човешки думи Слънцето говори,

с човешки думи милва и тревожи…

От вечния Безкрай навлиза в двори

да погостува с божие възторжие!

 

И ще зарадва възрастни и внуци,

и ще погали птици и овошки!

И ще дочуем светналите звуци

на въздуха, от тих ветрец разрошен!

 

…И ще повярваме, че може, може

човек в човека с божие възторжие

да влиза светло, чисто да обича

със полет слънчев и със песен птича!

 

…ОТ СЛЪНЦЕТО ЧОВЕКЪТ Е ЗАЧЕНАТ,

НО РОЖБА Е НА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА!

 

2003, 2013