ПРОФЕСОРСКАТА ТИТЛА

198 години от рождението на Иван Константинович

АЙВАЗОВСКИ

(29 юли 1817 (17 юли стар стил) – 2 май 1900 (19 април стар стил))

(Съвременни отвъдни прозрения

на Иван Константинович АЙВАЗОВСКИ)

 

И двайсет и пет книги днес ти да имаш –

Ах, Аз съм Професорът, АЗ…

Издигал си в тебе Книжовният Климат…

Въпросът е: „Кой е с последния глас?!”

 

А АЗ все съм в края… Накрая

зачитат все моя Професорски Глас.

Оставам те все теб без титла. И зная:

валидна е днес най-парата без бас…

 

Сумтиш и се мръщиш – но АЗ все си зная:

„Курорта с парите не искам на края…

И зная – парите за мене са Рая…”

 

…И той – безпаричен – сега все се пита:

„Кога ще ми връчват професорска титла?!”

 

2008, 2015