ПРОСТОРЪТ НА МОРЕТО

„Ти, който имаш плачещи очи,

лекувай ги с простора на морето!“

                            Джон КИЙТС

До де Просторът на Море ме буди,

жадувам аз за Чудния Безкрай!…

…Обичам аз и летни пеперуди,

но морските въздишки в мен са Рай!

 

Каквото и да казва днес Земята,

изкуства в мене вае ми Морето –

Йогийски Унес носи в Светлината,

Талантът ми със Изгрев свети!

 

…Съзнавам днес – Морето в мене свети

със Мислите Духовни на ПОЕТИ!

 

1995, 2016