ПРОЛЕТ

ПЪРВА ПРОЛЕТ –

2015 година!!!

Честито на всички, които обичат Природата!!!

 

Птички изгревно запяват!

И дочувам – нощни брави

радостно поскърцват… Ето –

Обич от Небето свети!

 

…Любовта ли ? В нас сияе

еротично! И си знае:

тайни няма в ЛЮБОВТА –

най-сияйна в Пролетта!

 

2015