ПРОГРАМИРАНО ОТПЛАЩАНЕ (95 години от рождението на Гилман ГИЙЛИЕН)

(Отвъдни прозрения на Гилмин ГИЙЛИЕН –

роден на 11.I.1924)

 

Гибел ти търсят някои хора:

люшкат се ядове, но без умора

мислят, че те са

най-най-най важни…

 

…Гибел ли?! Та те не знаят –

йоги на тебе помагат накрая:

мегаталанти ще пратят на тях –

и без грях

нужното

ще си получат

с пердах.

2019

 

155 години от рождението на Вилхелм ВИН

 

ДО НАЙ-ДОСТОЙНАТА

СЛАВА

(Отвъдни прозрения на Вилхелм ВИН –

роден на 13.I.1864)

 

Виждаха мислите мои

личната участ

в топлинно излъчване…

Хем си помислих: „Изнервят покоя,

хем и Душата ми лъчват…“

 

…Личност световна е, който умее

с топлинно излъчване да си попее:

Мислите негови с БОГА си шепнат…

 

Виждаш ли Мисли така – ти със трепети

с Радост ще стигнеш тогава

най-най-достойната Слава!

2019

 

 145 години от рождението на Джозеф ЕРЛАНГЪР

 

СЛОЖНИ РИСКОВЕ

(Отвъдни прозрения на Джозеф ЕРЛАНГЪР –

роден на 15.I.1874)

 

Ех, тези „нервни влакна“ все се перчат:

радват се с мене, но с недоверие

лесно понякога мислят, че могат

ангели да са дори и край БОГА…

 

…Никой не вижда, че Те щом поискат

Господ ги праща все в Сложни Рискове:

ъглово да се поглеждат, а после

радост да търсят във стоките вносни…

 

…Дружни бъдете, за да намерите

жизнено-нужно Доверие!

2019

 

120 години от рождението на Паул МЮЛЕР

ОТРОВНИТЕ НАСЕКОМИ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Паул МЮЛЕР – 12.I. 1899)

 

Мисля си – химически стабилни и нетоксични

за Човек, Животни и Растения

могат да са насекоми, дето тичат

покрай себе си и там простенват

свое „ужасяващо простенване“

към Човек, Животни и Растения…

 

Юбилей дори да си прикачват, няма

лесно да достигат чак

до върлата измама

еротично да нападат беззащитни

все с отровни свои „щитове“…

 

… Каних им се.

И успях да ги накажа.

 

Радостта ми и в Небето чак сияе даже!

2019

 

90 години от рождението на Мартин

ЛУТЕР КИНГ

ДУШАТА НА РАЯ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Мартин ЛУТЕР КИНГ – 15. I. 1929)

 

Лунният път все ми казва:

„Трудният път не наказва.

Ето – сега си в Небето:

райски Душата ти Свети!“

 

…Кихвам ли?! Щом кихвам, вече

нужен съм и на Небето Човечно!

Гордо и тука ще вдигам

Майстори-АНГЕЛИ като Авлиги!

 

… Радвам се вече:

Тук зная

и на Земята, и на Небето

нужно Човекът ще може да свети

тайнствено-нежно

в Душата на РАЯ!

2019

 

75 години от рождението на Мейрийд Кориган (27.I.1944) – ирландска пацифистка. Носителка на Нобеловата награда за мир за 1976 г. заедно с Бети Уилямс

РЕКАТА

 

На Мейрийд КОРИГАН

Корито на Река ме плиска

и Мислите ми иска…

 

Гордея се със нея!

 

Точно тъй аз мога

авлигово да пея

и да срещам Бога!

 

…Най-нежно я поглеждам!

Тя – Реката – свързва

Земната с Небесната ми ДЪРЗОСТ!

2019

 

120 години от рождението на Макс ТЕЙЛЪР

РАДВАНЕ НА ДУШАТА

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

На Макс ТЕЙЛЪР – 30.I. 1899)

 

Махам жълтеницата, а после

дизентерия върла…

Всичко правя сам, а не със „вносни

каламбури“ и със чуждо гърло.

Сам го правя, сам… И мога сам

да не харча „чужд ненужен килограм“.

 

…Теменугите ми във главата

йогите поръсват с чуден вятър:

лъчват се ухания най-нужни –

радват ми Душата най-задружна!

2019