ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Потеглям вече… Никой не ме спира…

Разбират ли, че търся си квартира?!

 

Измислих си във своя град пътека –

със корабите пътища нелеки…

 

Търгувам ли?! Търгувам – и умея

Адам да бъда за моми на кея…

 

Но где моми на кея?! Няма тука –

известен тука ставаш със юмрука…

 

Ще стана и прочут – и много-много:

в очите щом пораждам най-тревога…

 

…А щом се върна във Бургас, ще имам

реален дом и най-най-най любима!

 

1973, 2007, 2016