ПРИРОДАТА

2502 години от рождението на ПРОТАГОР

(486 г. пр.н.е. – 411 г. пр.н.е.)

(Съвременни реални и метафорични

отвъдни прозрения на ПРОТАГОР)

 

„Упражненията дават повече,

отколкото добрата природна дарба”.

ПРОТАГОР

ПРИРОДАТА дава и здраве, и сила –

от Здравето тръгваш към спортни успехи.

Трудът все закрепва – Духът все е милост,

а ангели връчват доспехи и дрехи…

 

Гордееш се Ти и най-близките твои,

обичаш ли Спорта и с Обич спортуваш…

 

…Разходката нека ти бъде покоя,

а Тялото нека с Небе се целува!

 

2016