ПРИМОРСКИЯТ ПАРК

Приморският Парк пак сияе

в зеленото чувство на Рая!

 

И слънчеви хора с мечтите умеят

реално да гледат към цветни алеи…

 

А плажното лято със плажния унес

пак морските устни с Любов ще целуне!

 

…Приморския Парк пак прошепва

най-скъпите спомени с влюбени трепети!!!

 

2005, 2015