ПРЕГРЪДКИТЕ В СЪСЕДА

На Таньо КЛИСУРОВ

Тананикам си както си искам…

 

Кликвам в компютъра –

с Риска

у съседка да мога да зърна

как Любовника Тя ще прегърне!

 

…Робство никакво няма в съседа –

всички прегръдки

Той в Кюмпютъра гледа!

2019