Празникът ЦВЕТНИЦА

ДЕТЕЛИНКАТА 

ЧЕТИРИЛИСТНА

 

На дъщеря ми АГЛИКА

Детелинката Четирилистна

пак е поникнала, дъще!

Щастие земно тя все избистря

и ни целува и денем, и нощем!

 

Който усещал е нейните устни

във Живота си земен,

той и божии устни ще чувства

както свое Достойно Време!

 

А очите на Детелинката

все ни повикват – да ни покажат

как във Живота си земен да свикваме

на ежедневното и на най-важното…

 

2016-04-24 

гр. Бургас, България