ПЛОДНОТО ПЕЕНЕ

(Отвъдни метафорични прозрения

на Карл ВЕБЕР)

 

Всеки със всеки да се разбира –

мирно съжителство, вечно!…

Егоизмът да се третира

все като мътно поречие…

 

Бистрите мисли с идеи бистри

всичката кал да пречистват.

Есенни мъдри градини да греят

радостно – с Музика и с Плодно Пеене!

 

…Качество в Плодното Пеене има ли,

Радост ще има и в Зимата!

…Любовта е Святото Чувство

и във Живота и във Изкуството!

 

1976, 2016