ПЛЕНЕН СЪМ ОТ ЖЕНИТЕ

(Отвъдни признания на Чарли ЧАПЛИН)

 

Чаровен съм – със шеговита веселост

любовно милвам все жени „отнесени“…

 

И мога с Тях до кроя на Небето

ЧАРОВНО – като Изгрев – да им светя!

 

…Пленен съм от ЖЕНИТЕ – и познавам

усмивките им с техни тайни брави…

 

…Лицето ми се смее шеговито –

ненужно е за нещо да ги питам.

 

2018