ПЛАЖЕН ДУХ

Плажът: много интересен!

И си пея чудна песен!

 

А девойки-орхидеи

страстно ми намигат!

 

Знаят

нежно да ме обладаят!!!

 

Аз съм днешен – и усещам…

И в ЛЮБОВ съм безпогрешен!

Мога с Бога да затопля

всичките телесни вопли!

 

И със Плажен Дух дарявам

всякое Любовно Здраве!!!

 

9 юли 2017