ПАРИЧНАТА ПАЧКА

305 години от рождението на Шарл ФАВАР

(1710 – 1792)

(Съвременни шеговити

отвъдни прозрения на Шарл ФАВАР)

 

Фасул ли сънувах, че ям?!

В приятел гостувах – бях сам…

 

Аз имах какво да му кажа.

Разбираше той на Душата миража.

 

…Шаржирано аз го погледнах –

ласкаеше снимка с жена ненагледна!

Това го разбрах – и с усмивка-закачка

предложи ми най-най-паричната пачка…

 

1990, 2015