ОТВЪДНА ИЗПОВЕД НА СВЕТИ ДИМИТЪР

Светкавици не могат да ме плашат…

ДИМИТЪР съм! И имам вред Адаши!!!

 

И брат ми Георги е Добър Човек.

Мечтае с мен! И тръгва в Път Нелек…

И мисли си: “Така е отредено –

Душите ни да пеят и да стенат…“

 

ТОЙ може със Наука да успее…

Децата му в чужбина все живеят –

ъглее ъперкътно Той със тях…

Разсърден е,че нямам Негов Грях…

 

…Ех, боже мой, какви сме Братя, щом

днес не живеем двама в един Дом?!

 

май 2018