ОРЛИТЕ

2061 години от рождението Публий ОВИДИЙ Назон

(20 март 43 г. пр.н.е17 г. от н.е.)

 

На Орлин ГОРАНОВ

Орлите пак летят и могат

да чувстват шепота на БОГА!

Небето с Чувството на Обич

Крилете им достойни пробва!

 

Гората с тях мечтае днес

и знае техния адрес.

Нов Разум с тях отлита… Ето:

Духа възнася на П О Е Т И!!!

 

8 август 2017, 2018