ОРЕХЪТ

(Отвъдно прошепване на Дени ДИДРО като Орех)

 

Денонощно живея с Човешко Обичане

и Плодът ми на глава човешка прилича…

 

Дишам със Мозъка Свой – и дарявам

Думите Мъдри на хората здрави!

 

Радост е да си с Глава Човешка!

ОБИЧ дарявам! И все без грешка…

2018