ОПОЗНАВАНЕ НА БОГА

Из „Бургаски преживявания“

 

(Отвъдни прозрения на вечната Гена ДИМИТРОВА)

Генът ми – български! С Него аз пея!

С Него аз стигам до Слънцето Вечно!

Ангелски литвам! И край алеи

цъфвам Душите на Хора Сърдечни!

 

…Дишам уханно и дишам небесно!

Мисля си: „Нека да пея за всички!“

Трайно Гласът ми със Пориви Лесни

ОБИЧ ми носи от всякакви Птички!

 

…Вая Душите Сърдечни – и мога

да опознавам с ГЛАСА СИ и БОГА!!!

 

24.09.2018

гр. Бургас