НУЖНО ДОБРУВАНЕ

166 години от рождението

на Робърт Луис СТИВЪНСЪН

(13 ноември 1850 – 3 декември 1894)

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Робърт СТИВЪНСЪН )

 

Стигна ли кучето твое

важно доказване и на завои?!…

 

Ъгъл предлага ни много посоки –

нужни са хората не като стока…

 

Стоката тласка във ясна посока –

ъгълът нужен е само за стока…

 

ОБИЧ е нужна за хората – ОБИЧ!

Нужно Добруване – та чак до гроба!

 

…Роб е Човекът, когато го тласкат

не във градина със Плод, а във храсти…

 

1980, 1994, 2016