НОЩНО ПОМОРИЕ, ГЛЕДАНО ОТ БУРГАС

Нощна ивица светло трепти –

все живее в Любовни Мечти!

 

А от ангелски шепот дочувам:

„ЛЮБОВТА от Море ще доплува…”

 

…И което в съня ми витае

светло трепка с мечтите на Рая!

 

1973, 2015