НОЩНИТЕ ЛЕТНИ ЩУРЧЕТА

1.

Нощните летни щурчета

с Музика светят –

и им сияе Душата

с Музика Свята!

 

Бог им дарява успехи

в мисли на Влюбено Ехо!

 

…Тази нощ влюбени могат

да се сближават със Бога.

 

…Божия Музика ти ли дочуваш?!

Може най-земно да полудуваш!

 

2.

Щурчета летни с Музика достигат

до Звездния Безкрай…

А може би е песен на авлига,

достигнала Невидимия Рай?!

 

Небесна Музика – и много земна!

Душите ни от нея ли заспиват?!

А може би Любовното ни Време

със нейното вълшебство все се слива?!

 

3.

Тази Музика най-най-вълшебна попита:

„Из простори небесни ли пак ще политам ли?!”

 

…От Любов съм пронизан и вече узнах

как ЛЮБОВ съм достигнал, но сам – и без грах…

 

…Радостта ми голяма е в мене – и зная:

Ангелично ми свирят Щурчета от Рая!

Те с Любовно Трептене ми свирят – и могат

в Нощ Любовна да чуват гласа и на Бога!

 

2015