НЕКРОТНАЛА ЛЮБОВ

220 години от рождението на Хайнрих ХАЙНЕ

Отвъден приятелски разговор на ГЬОТЕ (28 август 1749 – 22 март 1832) – Йохан Волфганг фон Гьоте, благородник от 1782 г., е немски писател, поет, драматург, хуманист, учен, философ и политик с Хайнрих ХАЙНЕ (13 декември 1797 – 17 февруари 1856) – Кристиан Йохан Хайнрих Хайне, роден като Хари Хайне е един от най-значимите немски поети на XIX век.

(Отвъден приятелски разговор на ГЬОТЕ с Хайнрих ХАЙНЕ)

 

– Как се чувстваш, щом си толкова известен?!

– Роб съм сам на себе си – и пея песни!

 

– Йоносфарно ли въздишаш

или дишаш само дим цигарен?

– Храмно дишам…

Никога във фразите не се повтарям.

 

– Хрисимо ли гледаш на жените?

Все ли нежно ги обичаш?!

– Ах, жените ли преситих?!

А защо ли още ги събличам?!

 

– Йоносферно ли въздишат Те към тебе?!

Или с тайна нежност?!

– Нощем все за тях съм най-потребен…

 А и денем гледам свежо…

 

– …Ех, защо тогава

все така си тъжен и самотен?!

         – ЛЮБОВТА МИ никога във мен не кротва…

 

2013, 2017