НЕБЕТО

2571 години от рождението на СИМОНИД

(ок. 556 пр.н.е. – ок. 468 пр.н.е.)

Често съм се разкайвал за това,

което съм говорил, но никога за това,

което съм премълчал.”

СИМОНИД

 

(Отвъдни нагледни и метафорични

прозрения на СИМОНИД)

 

Синьо небе – и безкрайно…

И летят към Безкрая му птици уверени…

Никой не знае колко ли рани

те точно там ще намерят…

 

Мисловно-душевни рани на хора

озадачено и тъжни натам са отишли…

Денем и нощем нямат умора –

казват си мисли и мъдри, и пищни…

 

…Нощем Небето с най-най-охота

иска и знае как да работи.

 

…Денем ли?! Земните хора пак със душите

все към Небето отлитат…

 

1984, 2015