МЪКА

Стихотворение, посветено на българския и световен

писател Никола ИНДЖОВ за 80годишнината му

На Никола ИНДЖОВ

Никой ли вече не ме познава?!

 

…Искам да пиша със Истинско Здраве!

 

Никой на улици не поздравявам:

дълго съм сам – зад отворени брави…

 

…Живи ли още – или сте мъртви

всички, които познавах?

 

…Още в Сърцето ми мъка се кърти:

все за Народа ни – и за Държавата!

 

2015