МОЯТА РОДИНА

80 години от рождението

на Марко СЕМОВ

(роден – 11 юли 1939, починал – 18 януари 2007)

 

Моята Родина е прекрасна –

ангели над нея греят ясно!

 

…Роби във чужбина не бъдете –

кръв достойно сред Родина свети!

 

Обичта ни винаги е Свята,

щом в Родина ваем Свободата!

 

…Стига сме робували

с фантазии парични –

егото в парите властва най-себично!

 

Можем много – със Талант Различен

ваем майсторски и Дни Епични!

 

…Обичта ни винаги е Свята,

щом в Родина ваем Свободата!

Роби във чужбина не бъдете –

Кръв Достойна сред РОДИНА свети!

11 юли 2019